เครื่องทำความสะอาดสายพาน Conveyor Spiral Washing Machine

C.V. Design Co., Ltd.
บริษัท ซี.วี. ดีไซน์ จำกัด

เครื่องทำความสะอาดสายพาน Conveyor Spiral Washing Machine

เครื่องจักรทำความสะอาดสำหรับชิ้้นงานที่ปนเปื้อนสารหล่อลื่นประเภทน้ำมัน



79/221 หมู่ที่ 19 ซอยรัตนโชค 12 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ 10540

Tel : (66) 0-2174-6406-7, 0-2174-6592, 08-6893-1855, 08-1407-2447

Fax : (66) 0-2174-6583

E-mail : marketing@cvdesign12.com, cvdesign12@yahoo.co.th, cvdesign12@gmail.com