สายพานแบบเคลื่อนที่และปรับระดับได้,สายพานยางดำ,สายพานติดบั้ง Mobile conveyor.Rubber conveyor

C.V. Design Co., Ltd.
บริษัท ซี.วี. ดีไซน์ จำกัด

สายพานแบบเคลื่อนที่และปรับระดับได้,สายพานยางดำ,สายพานติดบั้ง Mobile conveyor.Rubber conveyor

Mobile conveyor เป็นสายพานชนิดเคลื่อยย้ายตัวของมันไปในที่ต่างๆตามที่ต้องการได้ง่าย เพราะมีระบบขับเคลื่อนในตัวและยังสามารถปรับความสูงได้ทั้งสองข้างแบบอิสระ นิยมใช้สินค้าประเภทกระสอบแป้งมัน,น้ำตาลทราย,และบรรจุภัณฑ์อื่นๆได้อีกหลากหลาย

79/221 หมู่ที่ 19 ซอยรัตนโชค 12 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ 10540

Tel : (66) 0-2174-6406-7, 0-2174-6592, 08-6893-1855, 08-1407-2447

Fax : (66) 0-2174-6583

E-mail : marketing@cvdesign12.com, cvdesign12@yahoo.co.th, cvdesign12@gmail.com